poniedziałek, 19 grudnia 2011

Miłość i prawda nie potrzebują żadnych uzasadnień,
ponieważ są r z e c z y w i s t o ś c i ą samą w sobie.